Arbitražna komisija je prejela v obravnavo prijavo, da podjetje INO d.o.o. krši standarde UPN.

 

Mnenje Arbitražne komisije:

Arbitražna komisija ugotavlja kršitev Navodila o obliki, vsebini in uporabi univerzalnega plačilnega naloga Obrazec UPN iz točke 3, kjer je zapisano: »Tiskanje besedila na hrbtni strani obrazca UPN ni dovoljeno.«

 

Sklep 2: Strokovne službe ZBS posredujejo podjetju INO d.o.o. poziv za takojšnjo odpravo opisane kršitve. V primeru, da podjetje ne odpravi napake, bo arbitražna komisija v skladu z Poslovnikom za delo arbitražne komisije predlagala izbris tiskarja s seznama pooblaščenih tiskarjev.

 

Sklep 3: Zapisnik arbitražne komisije se posreduje prijavitelju kršitve in kršitelju, izsek iz zapisnika glede kršitve pa se objavi na spletni strani www.upn.si.