Navodila za ročno in strojno izpolnjevanje polj

 

Obrazec UPN je namenjen za ročno in strojno izpolnjevanje podatkov. V besedilu se praviloma uporabljajo znaki slovenske abecede, numerični znaki in tile posebni znaki: X, Y, W, Q, pika, vejica, presledek, podpičje in dvopičje.

 

Ročno izpolnjevanje – z velikimi tiskanimi črkami; v vsako okence ena črka oziroma številka; uporaba pisal s temno barvo (črna, modra). Vsebino polj se vpisuje tako, da so poravnana levo – na začetek polja, le znesek se vedno zapiše poravnano desno, z decimalno vejico in centi.

 

Vsaka črka je pravilno v svojem okencu. PRAVILNO
Črke segajo izven določenih polj, v spodnjem primeru je napačen dvojni presledek. NAPAČNO
Pravilen izpis zneska in datuma (upoštevana predtiskana polja) PRAVILNO
Čeprav so delitveni znaki že predtiskani, je pri znesku dovoljena tudi uporaba pik, vejic in drugih znakov. Znesek mora biti desno poravnan. PRAVILNO
Znesek se vedno poravnava na desno stran. Nepravilno izpolnjen datum NAPAČNO

 

Strojno izpolnjevanje – s predpisano pisavo Courier New (neproporcialna pisava) skladno s tehničnim standardom (velikost 12 cpi, navadno ali krepko). Pri strojnem izpolnjevanju znakov ni treba vpisovati točno v okenca, nujno je le, da so v pravem polju. Znesek in datum se pri strojnem izpolnjevanju obrazca izpisujeta formatirano.

 

Pravilno formatiran izpis zneska in datuma (ni pomembno, kje je zapis, le da je v pravem polju) PRAVILNO
Nepravilno formatiran izpis zneska in datuma plačila. Pri strojnem izpolnjevanju znakov ni treba vpisovati točno v okenca, namenjena za ročno ivpiso¬vanje, temveč formatirano brez presledkov. NAPAČNO
Pravilen strojni izpis polj (Courier New 12 CPI) PRAVILNO
Nepravilen izpis polj. Zapisi so izven predvidenih polj. NAPAČNO

 

Izpolnjevanje vrstice OCR

Pravilen izpis vrstice OCR po standardu PRAVILNO
Nepravilen izpis. Vrstica OCR je prenizka in izven tolerančnih parametrov. NAPAČNO
Vrstica OCR je previsoka, delimitri se ne pokrivajo z vodili. To je pogosta napaka pri tiskalnikih, ki ne morejo tiskati do roba papirja. NAPAČNO

 

Pojasnila o pisavi

Standard določa, da se pri strojnem izpolnjevanju uporablja neproporcionalna pisava Courier New (navadno ali krepko). Za izpolnjevanje obrazca je določena velikost 12 cpi (character per inch / znakov na inč), kar pa ne pomeni 12 pt (oznaka za velikost pisave), kot številni zmotno menijo. Za izpolnjevanje talona pa je priporočeno 17 cpi.