Obrazec UPN se uporablja za:

-  negotovinska plačila (kreditno plačilo - obremenitev plačilnega računa plačnika in odobritev plačilnega računa prejemnika plačila);

-  gotovinska plačila (denarna nakazila v gotovini z namenom prenosa sredstev na plačilni račun prejemnika plačila);

-  pologe gotovine (namenjeno pologu gotovinskih iztržkov na svoj plačilni račun pri matični banki);

-  dvige gotovine.

 

Obrazec UPN  je namenjen za ročno in strojno izpolnjevanje podatkov, in sicer:

-  ročno izpolnjevanje, z velikimi tiskanimi črkami. V posamezna okenca v poljih se vpiše ena črka oziroma številka. Obvezna je uporaba pisal s temno barvo (črna, modra). Vsebino polj se vpisuje tako, da je poravnana na levo stran – začetek polja, le znesek se zapiše v polje, poravnano desno.

-  strojno izpolnjevanje, s predpisano neproporcionalno pisavo Courier New 12 CPI, skladno s Tehničnim standardom UPN. Pri strojnem izpolnjevanju črk oz. številk ni treba vpisovati točno v okenca, biti morajo le v pravem polju. Znesek in datum se pri strojnem izpolnjevanju plačilnega naloga izpišeta formatirano.

 

Zapis OCR se lahko izpolni, če so izpolnjeni ti pogoji:

-  plačilni račun prejemnika plačila je v Republiki Sloveniji;

-  uporabljena referenca po modelu 12. Dodatno pojasnilo o uporabi modela 12 je navedeno v vsakokrat veljavnem navodilu, ki ureja oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc (Priloga 3). Zadnja veljavna verzija tega navodila je objavljena na (javnih) spletnih straneh ZBS (http://www.zbs-giz.si);

-  obrazec UPN je uporabljen za negotovinsko plačilo, gotovinsko plačilo in polog gotovine;

-  izdajatelj obrazca UPN z vrstico OCR je  uspešno opravil preverjanje pravilnosti podatkov v vrstici OCR, ki ga izvaja za to pooblaščeno podjetje oziroma institucija.

 

Obrazec UPN se izpolni v odvisnosti od namena uporabe (negotovinsko plačilo, gotovinsko plačilo, polog in (ali) dvig gotovine).

Tiskanje besedila na hrbtni strani obrazca UPN ni dovoljeno.